Ekibimiz

Prof. Dr. Gülperi Öktem

Kurucu, Genel Müdür, Danışma Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı

1971 yılında Ankara’da doğmuştur. 1989-1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 1999-2002 yılları arasında Tıpta Uzmanlık yapmıştır. 2000 yılında University of Helsinki Haartman Institute’ da çalışmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 2004 yılında Yardımcı Doçent olduktan sonra, 2007 yılında Doçent ve 2013  yılında Profesör ünvanı almaya hak kazanmıştır. 2008 ve 2014 yıllarında Harvard University Beth Israel Deaconess Medical Center ‘da Kanser Kök Hücresi ve siRNA teknolojisi kullanılarak kanser tedavi modeli oluşturulması konusunda çalışmıştır. 2014 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Kök Hücre Anabilim Dalında “Doktora” eğitimini tamamlamıştır.  Doktora sonrasında Kök Hücre Anabilim Dalı Başkanı olmuştur ve halen bu görevini sürdürmektedir. Kök Hücre, Kanser Kök Hücresi, Gelişim Biyolojisi, Rejeneratif Tıp ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır. Bu konuları kapsayan çok sayıda makalesi ve kitap bölümleri yayınlanmıştır. Bilimsel kuruluşlara üyelikleri yanı sıra bilimsel dergilerde kurul üyelikleri ve hakemlik görevleri de yürütmektedir. Evlidir ve bir kız çocuğu bulunmaktadır.