Genetik Analizler

Genlerin nicelendirilmesi, gen ekspresyon çalışmaları, bir genin farklı varyantlarının ekspresyon analizleri ve spesifik sekansların tanımlanması ile ilgili problemlere cevap verir.

Klasik PCR ve RT-PCR Platformu

  •   Çalışma koşullarının geliştirilmesi veya müşteri tarafından onaylanmış bir prosedürün uygulanması
  •   Amplifikasyon
  •   PCR ürünlerinin dizi tayini
  •   Sonuçların analizi ve raporun sağlanması

Real Time PCR Platformu

Gerçek zamanlı olarak polimeraz zincir reaksiyonu, PCR enzimatik reaksiyonu tarafından üretilen ürünün sürekli ölçümüne dayanan birçok uygulama ile bir tekniktir. Her amplifikasyon döngüsünde, toplam DNA veya amplikon miktarı bir floresan etiketi ile ölçülür. Polimerizasyon reaksiyonunun tam kinetiğinin elde edilmesi, numunede bulunan başlangıçtaki hedef DNA miktarının mutlak miktarının elde edilmesini sağlar.

  • Çalışma koşullarının geliştirilmesi veya standart bir prosedürün uygulanması
  • Mutlak veya bağıl niceliklendirme

Hizmetlerimiz

  1. MiSeq Sekans Analizi
  2. Yolak Analizleri
  3. Gen Susturma Deneyleri