Hücre Kültürü ve Kök Hücre Çalışmaları

Üç boyutlu hücre kültürü modelleri

Hücre hatlarının çoğaltılması ve idamesi

Standart hücre hatlarının (MCF-7, MCF-10A, MDA-MB, 4T1, DU-145, PC3, RWPE-1, HT29 vb.) veya müşteri tarafından sağlanan hücre hatlarının müşteri tarafından sağlanan veya Remedium tarafından optimize edilmiş bir prosedüre göre hücrelerin çoğaltılması.

Primer Hücre Kültürü

Prostat hücreleri, meme hücreleri, kolon hücreleri vb.

İnvazyon-Migrasyon Deneyleri

Wound Healing Analizleri

Hayvan Tümör Modelleri

Mezenşimal Kök Hücre İzolasyonu ve Üretimi

İnsan Kaynaklı Mezenşimal Kök Hücre ve Egsozom İzolasyonu

Dental Pulpa Kaynaklı Mezenşimal Kök Hücre

Yağ Dokusu Kaynaklı Mezenşimal Kök Hücre

Deney Hayvanlarından Mezenşimal Kök Hücre ve Egsozom İzolasyonu