İmmunolojik Analizler

ELISA ile İmmün Yanıtların Değerlendirilmesi

Kan, serum, plazma veya kültür süpernatanlarındaki markörlerin belirlenmesi.

ELISA ile titrasyon

Akım Sitometrisi ile Hücre Alt Popülasyonlarının Analizi

Western Blot ile Protein Analizi

Antikorun Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi

ADCC (antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisite), CDC (Kompleman bağımlı sitotoksisite)